KIM JESTEŚMY

Audley Developments Polska Sp. z o.o. jest firmą deweloperską, działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych o charakterze usługowo-handlowym. Firma została założona przez Petera MacLean, właściciela oraz Dyrektora Zarządzającego angielskiej spółki Audley Holdings Ltd. oraz Tomasza Stefańskiego, Dyrektora oraz vice-Prezesa spółek celowych.

Audley Holdings Ltd. jest brytyjską firmą developerską, powstałą w 1990, która specjalizuje się w inwestycjach w obiekty handlowo-usługowe. Audley Developments: www.audley-developments.co.uk.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Audley Developments Polska koncentruje się na projektach w średnich oraz mniejszych miastach, w których istnieje zdefiniowana potrzeba nowoczesnych powierzchni handlowych, w szczególności obiektów typu parki handlowe.

Firma Audley Developments Polska została założona w 2007 r. Od początku swojego istnienia spółka koncentruje się na realizacji obiektów handlowych, w których wiodącym najemcą jest sieć spożywcza. W ramach swojej działalności firma utrzymuje ścisłe relacje biznesowe z wiodącymi operatorami takimi jak Tesco Polska, Biedronka i MarcPol. Tak przyjęta strategia w połączeniu z dobrą znajomością i zrozumieniem wymagań ciągle zmieniającego się rynku umożliwiła firmie Audley zbudowanie sprzyjającego otoczenia dla realizacji zamierzonych projektów.

Pierwszy projekt w tym sektorze był realizowany w Kluczborku, mieście położonym w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Firma Audley ściśle współpracowała z lokalnymi władzami podczas tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przyszłą inwestycję. W rezultacie powstała nowa galeria handlowa wraz z towarzyszącym parkiem handlowym o powierzchni ok. 10 tys. m2, którego największą część zajmuje hipermarket Tesco. Projekt został sprzedany polskiej firmie PA Nova, będącej inwestorem projektu. Otwarcie Galerii miało miejsce w sierpniu 2012 r.

Następnie firma Audley rozpoczęła współpracę z lokalną firmą deweloperską z Raciborza, co zaowocowało wybudowaniem parku handlowego o powierzchni ok. 3 300 m2 w którym głównymi najemcami są Biedronka, Hebe, NKD, KIK oraz Neonet. Projekt został sprzedany spółce Portico Investments w październiku 2012 r. Kolejnym projektem była budowa wolnostojącego obiektu dla sieci Biedronka, którego nabywcą był niemiecki fundusz Saller. Transakcja została zakończona w listopadzie 2012 r.

Ponadto firma Audley aktywnie pracuje nad nowymi projektami na obszarze południowej Polski, wykorzystując zdobyte doświadczenie, zgromadzone dzięki ścisłej współpracy z najemcami oraz dogłębnej znajomości polskiego rynku.